Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

3132 d008
Reposted frombrumous brumous viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć
Mieć gdzieś jakiś własny ląd
Choćby o te dziesięć godzin stąd
Reposted frombeatkazz beatkazz viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
4487 8923 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viaabsolutiv absolutiv

September 28 2017

lepartyk
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
lepartyk
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
lepartyk
lepartyk
2332 4c10 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
lepartyk
5033 aef4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
lepartyk
4995 43c3 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
0276 c99d 500
Reposted fromposzum poszum viaabsolutiv absolutiv
8407 dc99 500
Reposted fromkimik kimik viaabsolutiv absolutiv
8234 f063
Reposted fromkimik kimik viaabsolutiv absolutiv
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaabsolutiv absolutiv

September 26 2017

lepartyk
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaabsolutiv absolutiv
5969 e13f 500
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice viaabsolutiv absolutiv
lepartyk
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaabsolutiv absolutiv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl